Høyring- framlegg til planprogram «Finse»

Finse - Klikk for stort bilete Framlegg til planprogram for «Detaljregulering med konsekvensutredning for fritidsbustader på Finse, g/bnr 38/13 m.fl.»

 

Sjå sakspapira med vedlegg her.

Alle merknader kan sendast skriftleg til:

LINK arkitektur AS

Postboks 383 Sentrum

0102 Oslo

E‐post: oslo@linkarkitektur.no

Merk innspelet med «62862 Finse».

Alle spørsmål om utarbeiding av planprogrammet kan rettast til LINK arkitektur AS, ved Bård Magnus Fauske: mobil 476 19 390


Frist for innsending av merknader er 1. mars 2019

Publisert av Claudia Saathoff. Sist endra 23.01.2019