Dagtilbod

Dagavdeling for personar med demens: 

Føremålet med dagavdelinga er å gje personar med demens eit tilbod i eit lite miljø som er prega av tryggleik og trivsel. Dette er eit tilbod til personar med redusert korttidsminne som kan ha behov for deltaking i sosialt fellesskap og tilpassa aktivitetar. Me legg vekt på den gode samtalen om Ulvik i dag, men også mykje om Ulvik i eldre tider. Deltakarar skal ha demensdiagnose eller ha påbegynt utgreiing for demens før tildeling av plass. 

Her hjå oss får dei tilbod om frukost, middag og dessert m/kaffi. Transport til og frå vert ordna frå pleie og omsorg. Vi har ope kvar dag heile veka. 

Inntaksnemnda handsamar søknader. 

Betaling etter satsar fastsett i forskrift. (link til prisar) 

 

Arbeidsstova: 

Arbeidsstova er open 1 dag i veka. For tida er dette torsdagar. Den er tilrettelagt for ulike aktivitetar, med hovudvekt på sosial samkome.

Sørviserklæring (PDF, 9 kB)

Sist endra 12.01.2016

Kontakt

Reidun Stavestrand
Ergoterapeut